CompanyProjectYear
Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI)Perkhidmatan Sewaan 50 Unit Pencetak Bagi Pejabat Kawal Selia Padi Dan Beras Dan Sahagian Pemodenan Pertanian,
Industri Makanan (MAFI) Bagi Tempoh 3Tahun.
QT220000000030713
2022
Jabatan Bomba dan Penyelamat MalaysiaPerkhidmatan Sewaan Peralatan ICT (Komputer Peribadi, Komputer Riba Dan Tablet) Yang Mesra Alam Bagi Ibu Pejabat Jabatan Bomba Tempoh Tiiga (3) Tahun
QT2200000 00009296
2023
Jabatan Kimia MalaysiaPerkhidmatan Sewaan Mesin Pencetak bercirikan Hijau di lbu Pejabat dan Negeri/Cawangan Jabatan Kimia Malaysia Bagi Tempoh 2 Tahun QT2200000 000237332023
Universiti Teknologi Mara Malaysia.Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujilari dan Menyelenggara Komputer Desktop Siri Ke-8 Secara Sewaan Ke Universiti Teknologi Mara Seluruh Malaysia.
UITM/B1/PER/T/P/0522/0003
2022
Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDBPerkhidmatan Membekal, Memasang, Menguji Terima Dan Mentauliah Komputer Riba, Komputer Desktop Dan Pencetak Berwarna (Tempoh Jaminan 5 Tahun) Untuk Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB)
(CIDB -PM/TEN-02/2022)
2022
Hospital Kuala LumpurTawaran Membekal, Menghantar, Memasang, Mengkonfigurasi, Menguji dan Mentauliah Peralatan ICT Bagi Kegunaan Jabatan-Jabatan Di Hospital Kuala Lumpur
(QT220000000016387)
2022
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP)Perkhidmatan Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliah Dan Menyelengara Komputer Meja, Komputer Bimbit, Pencetak
Pengimbas Terpakai Untuk Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP) Fasa 1 (QT220000000016063)
2022
Kementerian Pertanian Dan Industri Makanan (MAFI)Perolehan Perisian ICT Secara Langganan Untuk Kegunaan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI) Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun (QT220000000002513)2022
Jabatan Kesihatan Negeri MelakaTender Untuk Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mengkonfigurasi dan Mentauliah Guna Komputer Peribadi dan Komputer Riba Secara Sewaan
No Kontrak: KKM-68/2022/ICT
2022
Kementerian Kesihatan MalaysiaPerkhidmatan Membekal, Menghantar, Memasang, Mengkonfigurasi, Menguji dan Mentauliah Guna Perkakasan dan Perisian ICT Secara Sewa Milik Di Kementerian Kesihatan Malaysia bagi Zon Timur (Pahang, Terengganu dan Kelantan)
No. Kontrak: KKM-12/2022/ICT
2022
Bahagian Pembangunan Kapasiti & Latihan Pertanian (BPKLP), Kementerian Pertanian dan Industri MakananTender Perkhidmatan Sewaan 430 Unit KomputerPeribadi, 21 Unit Komputer Riba, 33 Unit PencetakMono dan 14 Unit Pencetak Warna Bagi KegunaanPusat Bertauliah dan Ibu Pejabat, Bahagian Pembangunan Kapasiti & Latihan Pertanian (BPKLP), Kementerian Pertanian dan Industri Makanan Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun2022
Jabatan Audit Negara Negeri PahangPerkhidmatan Sewa Guna Komputer Dekstop Untuk Kegunaan Jabatan Audit Negara Negeri Pahang2021
Jabatan MAQISMembekal,Menguji, Menghantar dan Memasang Komputer Workstation (Dekstop) Untuk Jabatan MAQIS Tahun 20212021
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perak Darul RidzuanMembekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliah, Menyokong Dan Menyelenggara Perkakasan let Secara Sewaan Selama 36 Bulan Kepada Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perak Darul Ridzuan2021
Biro Pengaduan Awam (BPA)Perkhidmatan Sewaan Peralatan ICT Bagi Tempoh 36 Bulan Di Pusat Governans, Integriti Dan Anti Rasuah Nasional (GIACC),Pusat Jenayah Kewangan Nasional
Awam (BPA)
2021
Jabatan Insolvensi MalaysiaSebut Harga Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji Dan Mentauliah Komputer Peribadi Di Jabatan Insolvensi2021
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna Negeri SembilanPerkhidmatan Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliah Dan
Menyenggara Komputer Meja Dan Kegunaan Kementerian
Hal Ehwal Pengguna Negeri Sembilan Bagi Tempoh 3 Tahun
2021
Arkib Negara MalaysiaPerolehan Perkakasan ICT Secara Sewaan Selama Tiga Puluh Enam
(36) Bulan Kepada Arkib Negara
2021
Suruhanjaya Koperasi MalaysiaTender Sewaan Peralatan ICT Bagi Suruhanjaya Koperasi Malaysia2021
Jabatan Kimia MalaysiaPerkhidmatan Sewaan Mesin Pencetak Di Ibu Pejabat dan Negeri/ Cawangan Jabatan Kimia Malaysia2021
Jabatan Bomba dan Penyelamat MalaysiaPerkhidmatan Sewaan Perkakasan ICT Bagi Ibu Pejabat Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia Untuk Tempoh Tiga (3) Tahun2020
Bahagian Pengurusan Hartanah, Jabatan Perdana Menteri.Perkhidmatan Penyewaan Peralatan ICT Bagi Tempoh Tiga
(3) Tahun Di Bahagian Pengurusan Hartanah, Jabatan Perdana Menteri.
2020
Lembaga Pertubuhan PeladangTender Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujiguna Dan Mentauliah Komputer Peribadi Secara Sewa Guna (Lease To Use) Selama 3 Tahun Untuk Lembaga Pertubuhan Peladang2020
Jabatan Perkhidmatan PembetunganPerolehan Sewaan Peralatan ICT Bagi Tempoh 36 Bulan
(3tahun) Di Jabatan Perkhidmatan Pembetungan
2020
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan MasyarakatTender Perkhidmatan Penyewaan, Penghantaran, Pemasangan, Pentauliahan dan Penyelenggaraan Komputer Peribadi Pengguna Sistem IGFMAS Di Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Bagi Zon Semenanjung, Sabah dan Sarawak Untuk Tempoh Tiga (3) Tahun.2019
Jabatan Kerja Raya (JKR) MalaysiaPerkhidmatan Sewa Beli Komputer Peribadi,Mesin Pengimbas (Scanner) Saiz Ao Dan Mesin Mesin Pengimbas (Scanner) Saiz Ao Dan Mesin
Pemplot (Plotter) Selama Tiga (3) Tahun Serta
Perkhidmatan Berkaitan Di Jabatan Kerja Raya
(JKR) Malaysia
2019
MAMPU
Jabatan Perdana Menteri
Perkhidmatan Membekal,
Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliah dan Menyenggara Perkakasan LCD Projektor dan Pencetak Serta Perisian Yang Berkaitan Untuk Tujuan Sewaan Selama Tiga Puluh Enam (36) Bulan
2019
Universiti Malaysia TerengganuTender Menyewa, Memasang, Menguji Dan Menyelenggara Komputer Untuk Tempoh Tiga (3) Tahun Di Universiti Malaysia Terengganu2019
Lembaga Pertubuhan PeladangMembekal, Menghantar, Memasang, Mengujiguna dan Mentauliah Komputer Peribadi Secara Sewa Guna (Lease To Use) Selama 3 Tahun Untuk Lembaga Pertubuhan Peladang.2019
Suruhanjaya Perkhidmatan PelajaranPerkhidmatan Membekal, Menghantar, Mengkonfigur, Menguji, Mentauliah dan Menyelenggara Perkakasan ICT Secara Sewaan Di Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun2019
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP)Perolehan Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliah dan Menyelenggara Komputer Meja, Komputer Bimbit, Pencetak Mono, Pencetak Warna dan Mesin Pengimbas Secara Sewa Guna Untuk Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP)2019
Lembaga DIUS API, Jabatan Laut MalaysiaSewaan Perkakasan Dan Perisian ICT untuk Lembaga DIUS API, Jabatan Laut Malaysia2018
Suruhanjaya Koperasi MalaysiaPerolehan Peralatan ICT Bagi Kegunaan Pengurusan Kumpulan Wang Amanah Koperasi, Bahagian
Pengurusan Dana Dan Pelaburan (BPDP) Suruhanjaya Koperasi
2018
Lembaga Zakat Selangor (MAIS)Kerja- Kerja Membekal Dan Menghantar Komputer Riba Kepada Anak-Anak Asnaf Bagi
Pihak Lembaga Zakat Selangor
2018
Lembaga Zakat Selangor (MAIS)Perkhidmatan Penyewaan, Pembekalan, Pemasangan Dan Penyelenggaraan Tiga (3) Unit
Scanner Kodak Bagi Tempoh Tiga
2018
Lembaga Zakat Selangor (MAIS)Kerja- Kerja Membekal Dan Menghantar Komputer Riba 1115 Buah Kepada Anak-Anak Asnaf
Bagi Pihak Lembaga Zakat
2018
Jabatan Muzium MalaysiaPerkhidmatan Sewaan Komputer Desktop Untuk Pelaksanaan 1GFMAS Di Unit Kewangan
Jabatan Muzium
2018
Jabatan InsolvensiTawaran Perolehan Terus Bagi Perkhidmatan Sewa Komputer Peribadi2017